• 1042 Budapest, Munkásotthon utca 46.
  • +36 (20) 5000 555, +36 (1) 272 0627+36 (1) 272 0656
  • info@dunyovhaz.hufb.com/dunyovhaz